Podporuji

by Oldřich Janda
Oldrich Janda - podporuji

ParaCENTRUM Fenix

člen správní rady

předseda správní rady

předseda dozorčí rady

dlouhodobě podporuji

rozhodčí 3. třídy

externí lektor