Máte jasno „Proč to děláte?“

Komentář – Connect 02/2016, Oldřich Janda (Oldřich Janda Consultancy s.r.o.)

by Oldřich Janda

Máte skvělou myšlenku a chcete se osamostatnit – být si svým vlastním pánem. Zajímavý podnikatelský záměr a nápad je dobré mít připraven, ale ve skutečnosti to je to nejmenší. Pro rozjezd podnikání nebo vlastní firmy potřebujete mnohem – mnohem víc: být aktivní; mít řád a strukturu; být disciplinovaný; mít cíl nebo alespoň směřování; vytvářet síť kontaktů a neustále na ní pracovat; mít kvalitní a vhodné hardwarové a softwarové vybavení; být srozumitelný svým zákazníkům, dodavatelům, partnerům, spolupracovníkům; získat první zákazníky a mít tak skutečný odbyt; nabídnout jim produkt nebo službu, které jim přinesou nějakou hodnotu; působit udržitelně a dlouhodobě; a taky vyřídit nějaké ty formality, které se jeví v kontextu dříve vyjmenovaného jako drobnost – ale dost podstatná (registrace na živnostenský úřad, veřejný rejstřík, finanční úřad, případně také na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu/y).

Tohle všechno vám ale bude k ničemu, když nebudete vědět, proč to vlastně děláte. Motivace je termín ve firmách stále častěji skloňovaný. Vnější motivace však bývá krátkodobější a nestálá. Položená otázka: „Proč to vlastně dělám?“ se však pojí se sebemotivací – tedy motivací zevnitř. Pokud na tuto otázku máte odpověď, která vás skutečně a dostatečně (tedy beze zbytku) uspokojuje, děláte, co dělat máte a chcete. Na druhou stranu mi věřte, že nejsou příliš solidní, a tedy dlouhodobě udržitelné a stabilní, odpovědi typu: „Už svého šéfa v zaměstnání nesnesu.“ nebo „Podnikatelé si dobře žijí a hodně vydělají.“

Nesnese-li někdo svého šéfa, bude muset dříve či později řešit nesnesitelného zaměstnance nebo dokonce zákazníka (takových se u nás vždycky najde… jenže paradoxně jsou to ti, kteří vás mohou nejvíce naučit a nejdál posunout). Podnikatelé si opravdu žijí – mohou si rozvrhnout čas i jinak než běžných od osmi do čtyř nebo od devíti do pěti nebo jít ve dvě odpoledne do sauny s přáteli; pokud jste ale vnitřně motivovaní, tak nehledíte na čas, pracujete o víkendu a vlastně pořád (i když jste s přáteli v sauně). Totiž baví vás to a víte, proč děláte to, co děláte.

U nás ve firmě vždy hodně diskutujeme o tom, co děláme a proč. Často se k podstatě naší aktivity vracíme a dost nám pomáhá, že jsme si hned v našich počátcích řekli, za čím si stojíme – jaké hodnoty jsou pro nás klíčové. A vždy, když začínáme nějakou novou aktivitu nebo zakázku nebo si u stávajících činností nejsme jistí, vždy je posoudíme v kontextu toho, za čím si stojíme, a hned máme jasno. Konkrétně se jedná o:

  • Radost – děláme to, co nás baví, jinak bychom to nedělali
  • Smysluplnost – děláme to, o čem jsme přesvědčení, že má doopravdy smysl – pro klienty, pro nás, pro naše rodiny, pro společnost jako takovou
  • Zájem – když na něčem nebo pro někoho pracujeme, tak nás to skutečně zajímá
  • Celistvost – řešení a jeho podstatu hledáme v hloubce detailu stejně jako v celkových souvislostech
  • Důvěra – důvěřujeme svým zkušenostem a schopnostem, důvěřujeme změně a vývoji, důvěřujeme klientům a oni důvěřují nám.

Jde vlastně o naši podstatu a v tom by měla mít každá firma jasno hned o svého počátku.

Mohlo by Vás zajímat