Profesionalizace neziskovek

Komentář – Connect 10/2015, Oldřich Janda (Oldřich Janda Consultancy s.r.o.)

by Oldřich Janda

Víte, jaký je rozdíl mezi nestátní neziskovkou organizací (NNO) a profesionální firmou? Poskytujeme služby oběma typům těchto subjektů a naše zkušenost říká, že ve vnitřním fungování se neliší: vždy jde o to přinést zákazníkům/klientům co nejlepší službu/produkt. Pouze záměr bývá jiný – NNO vrací všechny hospodářské přebytky zpět do svého působení, naproti tomu firma může vytvořený zisk vyplatit vlastníkovi. Každý rozumný vlastník firmy ale ví, že i zisk je dobré z velké části nechat ve firmě a podpořit tak její rozvoj a udržitelnost do budoucna.

Čím se také NNO a firmy liší v obecné rovině je míra nebo úroveň jejich profesionality, která bývá u firem nepoměrně vyšší. Proto také od srpna t.r. běží dotační výzva č. 03_15_031 na peníze z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost na „Budování kapacit a profesionalizaci nestátních neziskových organizací“, jejímž cílem je podpořit neziskovky v jejich větší profesionalizaci. Zaměřuje se na zlepšení jejich procesů a to specificky v těchto oblastech:

 1. Strategie organizace, poslání
 2. Financování, fundraising
 3. Lidské zdroje
 4. Marketing a PR
 5. Kvalita služeb/produktů

V souvislosti s tím jsme pro několik našich klientů – neziskovek – zpracovali relativně komplexní procesní audity, ve kterých jsme hodnotili procesy těchto oblastí a přeneseně i míru profesionalizace našich klientů (takový audit je podmínkou podání žádosti o výše zmíněnou dotaci). Rád se s vámi podělím o několik obecných postřehů z těchto auditů:

 • Nadšení a nasazení lidí, kteří v neziskovkách působí, je enormní. (Kdyby bylo jen poloviční u zaměstnanců velkých korporací, nemuseli by jejich
 • manažeři stále řešit, jak mají své zaměstnance motivovat.)
 • Automatizace a využívání dat je tristní.
 • IT zabezpečení je minimální nebo žádné.
 • Webové prezentace jsou sice funkční, ale ve formátu zastaralé, statické.
 • Sociální sítě jsou využívány staticky (duplikují se s webem), aktivně nepodporují propagaci organizace.
 • Systémy CRM jsou vzdáleným pojmem.
 • Samotné služby/produkty jsou přesto poskytovány na dobré úrovni.

Shrnu-li: samotné poskytnutí služby, tedy to, proč NNO existuje, je často velmi dobré. A to i díky lidem, kteří ji poskytují. Vše okolo, co by mohlo zajistit, aby NNO a její procesy byly účinnější a efektivnější – tedy automatizace a veškerá podpora ze strany IT – je velmi podprůměrné. A v tom je velký potenciál nejen pro samotné neziskovky, ale i pro dodavatele IT řešení – od HW přes zabezpečení až po konkrétní SW řešení (CRM, ERP, Intranet, Web,…).

V květnu t.r. u nás bylo evidováno více než 123 tis. NNO. Věnujeme se takovému množství dostatečně? Samozřejmě řada z nich není aktivní, ale i kdyby fungujících

Mohlo by Vás zajímat